بایگانی برچسب ها: راهنمای گردشگری لرستان

ایرانگردی: دره شیرز بهشت پنهان لرستان

رشته کوه زاگرس زیبایی های بسیاری را در درون خود جای داده و روز به روز با کشف های جدید، زیبایی های بیشتری از این رشته کوه نمایان می شود. در میان کوه های بسیار بزرگ و عظیم منطقه کوهدشت لرستان یک شکاف بزرگ که حاصل از میلیون ها سال تغییرات زمین می باشد، وجود […]

ویدیو ها ی اخیر

مطالب اخیر

جهانگردی

ایرانگردی