بایگانی برچسب ها: بورا بورا

جزیره بورا بورا بهشت افسانه ای اقیانوس آرام

بورا بورا بهشتی در میان آبهاست که کاملا مستقل در اقیانوس آرام اقع شده است. این جزیره که جنگل، ساحل زیبا و آب شفافی دارد با هتل های خود، که مشابه آن را در مالدیو دیده ایم چشم نوازی می کنند

ویدیو ها ی اخیر

مطالب اخیر

جهانگردی

ایرانگردی