بایگانی برچسب ها: جزیره

جزیره بورا بورا بهشت افسانه ای اقیانوس آرام

بورا بورا بهشتی در میان آبهاست که کاملا مستقل در اقیانوس آرام اقع شده است. این جزیره که جنگل، ساحل زیبا و آب شفافی دارد با هتل های خود، که مشابه آن را در مالدیو دیده ایم چشم نوازی می کنند

ویدیو ها ی اخیر

مطالب اخیر

جهانگردی

ایرانگردی